Aktuální informace.

Muzejní noc potmě v sobotu 21. května.

Vše co souvisí s plánovanými změnami v sociální oblasti.

Vaše podněty a stížnosti v oblasti obchodu.

MPSV usiluje o lepší přístupová práva vodicích psů a jejich uživatelů. (pdf)

Hledáte zaměstnání a rádi skenujete zajímavé knihy?

Zápis ze schůzky komunitního plánování - září 2010.

Lektoři a příznivci výpočetní techniky založili občanské sdružení na podporu využívání informačních technologií v životě těžce zrakově postižených.

Zápis ze schůzky komunitního plánování 1. června 2010.

Pošta na náměstí Českého ráje ozvučena

Ke spuštění zvukové signalizace je třeba Ovladač dálkový VPN01.
Po stisku tlačítka číslo 1 se nám v ruchu náměstí ozve.
Po stisku tlačítka číslo 2 dostaneme další instrukce.

Zápis ze schůzky komunitního plánování 8. dubna 2010.

Na celostátním shromáždění SONS v Karlových Varech byli tajným hlasováním zvoleni

Josef Stiborský (Opava/Praha) 60 hlasů;
Marek Sikora (Ostrava/Praha) 43 hlasy;
neplatné hlasy 3.

Výsledky tajné volby viceprezidenta:
Luboš Krapka (Praha) 45 hlasů;
Pavel Rogaczewski (Karlovy Vary) 31 hlas;
Jaroslav Čajka (Kyjov) 25 hlasů;
neplatných hlasů 5.
Projevy a dotazy na kandidáty.
Doufejme, že delegáti vědí co dělají a pokud pan Stiborský a pan Krapka, dříve vedoucí oddělení zdrojů a propagace, dokáží spolupracovat, je tu naděje, že se prezentace SONS a komunikace s členy zlepší.

WWW kandidáta na prezidenta Marka Sikory.
Kandidátský dopis od Marka Sikory.

WWW stránky kandidáta na viceprezidenta Jaroslava Čajky
Kandidátský dopis od Jaroslava Čajky.

Precizně vypracované Stanovy a další informace najdete na WWW.SONS.CZ

Ozvučené autobusy MHD i v Turnově

Provoz na 4 linkách je zajišťován autobusy SOR městského provedení. V loňském roce byla zahájena jejich obměna nízkopodlažním typem. Autobusy jsou vybaveny směrovými tabulemi, a odbavovacím zařízením EMtest EM 126i, a hlásiči zastávek.
Jízdní řád linky k odbočce TC v knihovně.

Přislíbeno ozvučení české pošty na turnovském náměstí během dubna 2010.

Auto pro nevidomé řidiče.

Křivoklát otevřel návštěvnický okruh pro zrakově postižené.

Snížené jízdné u pražské taxislužby pro držitele průkazu ZTP/P.

20. května dohodnuto z technicko-ekonomických důvodů zrušení dosavadní podoby časopisu Jizerské oko. Každá odbočka si bude sestavovat vlastní a je na zvážení zda jen seznam akcí, nebo si letáček doplní dalšími informacemi, případně zajistí nahrání a rozeslání kazet lidem, kteří nemají, či nechtějí nikoho obtěžovat s přečtením.

15. května Odpověděl na dotaz prezident SONS, že žádný konkrétní časový termín pro zřízení funkce mluvčího SONS nebyl stanoven.

12. dubna byl na celostátním shromáždění v Olomouci zvolen ze dvou kandidátů, víceprezident SONS Mgr. Václav Polášek, dosavadní vedoucí oddělení mezinárodních vztahů.
Dúležitým bodem usnesení celostátního shromáždění, bylo zřízení funkce tiskového mluvčího, který by se měl starat i o internetovou komunikaci v obou směrech. Zodpovídají: prezident a republiková rada.

Od dubna 2008 se ujal funkce ředitele libereckého Tyflocentra Ing. Rudolf Vrzala

Vaši spokojenost s příspěvkem na péči můžete vyjádřit zde.
Potřebné informace pro a při cestování, zjišťování kontaktů získáte zdarma v informačním centru.
Na rok 2008 je možné objednat samostatně časopis Naše šance ve formátu MP3 SONS vystoupila z NRZP.
Od září 2007 púsobí na nové adrese Palachova 504/7 Liberec 1, 460 01, krajské středisko Tyfloservisu.
Popis trasy do libereckého Tyfloservisu.

V červenci se přestěhovalo liberecké Tyflocentrum z ulice Milady Horákové, na adresu:
Na Výšinách 451/4, 460 05 Liberec 5.

Popis trasy do libereckého Tyflocentra.

V lednu 2007 byla odvolána z vedoucí funkce, ředitelka libereckého Tyfloservisu. Placena spolu se synem však zústává až do zkončení projektu.

Od září 2006 je i na internetu Katalog sociálních služeb
Půjčovna kompenzačních pomúcek Nová Paka.           Informace od předsedy NRZP ČR ze dne 3. září 2006
           Dobrý den,


   předávám Vám dopis od předsedy Národní rady zdravotně postižených ČR p. V. Krásy. Jedná se o problematiku úhradové.
vyhlášky. Jestliže byste se stali svědky v dopisu kritizované situace, prosím, informujte centrum NRZP ČR (kontakt na pana Krásu: v.krasa@nrzp.cz, mobil: 604 053 421). Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem a přáním hezkého dne Tereza Šímová
Koordinátorka Národní rady zdravotně postižených ČR pro Liberecký kraj
           mobil: 736 751 207
           e-mail: liberec@nrzp.cz
           www: nrzp.cz
           adresa: Gen. Svobody 83 (bývalé Koloseum) Liberec 13

Text dopisu od předsedy Národní rady zdravotně postižených.


Šance pro nevidomé a slabozraké.

Přístup na internet od 79,- kč v Českém ráji.
Zpět.