Městská knihovna Antonína Marka Turnov

Jeronýmova 517, 511 01 Turnov
tel. +420 481 321 841, 481 321 470
fax +420 481 321 841
WWW stránky: WWW městské knihovny A. Marka v Turnově
e-mail: info@mk-turnov.cz
Městská knihovna A. Marka v Turnově je veřejnou univerzální knihovnou.
Knihovna se soustřeďuje především na získávání, zpracování, uchování a zpřístupňování knih, periodik a dalších informačních pramenů, které půjčuje čtenářům v místě i regionu. Provoz zajišťuje 7 pracovnic.

Přehled služeb:
- půjčování knih, časopisů, map, (prezenčně z příruční knihovny a fondu regionální literatury)
- katalog a vyhledávání knih v počítači (on-line)
- meziknihovní výpůjční služba
- bibliograficko-informační služba
- multimediální programy na CD-ROM
- půjčování zvukových kazet a CD pro nevidomé a zrakově postižené
- bezplatná donášková služba starším občanům z penzionů
- poskytování informací ze sítě Internet (od 1. 2. 1999) včetně tiskových výstupů
- budování výměnného fondu pro neprofesionální knihovny v okolních obcích
- pořádání kulturních akcí pro veřejnost
- kvízy a soutěže pro dětské čtenáře
- knihovnicko-informační lekce pro žáky ZŠ a studenty středních škol
- vystavení stránek fondu na internetu (od 1.2.2001)
Na ústřední knihovnu navazuje síť 5 poboček rozmístěných v jednotlivých částech Turnova.

V nabídce čtenářům stále významnější místo zaujímají netradiční fondy, jak to již nyní dokazuje zájem o zvukové knihy a CD-ROM.
V příštím období chceme rozšířit nabídku služeb také o občanské informace.
V zájmu užitečného využívání volného času dětí bude pokračovat činnosti literárního kroužku "Turnovský granátek".

Tak jako každoročně budou nedílnou součástí práce turnovské knihovny kulturní programy pro děti i dospělé. Pozornost budeme věnovat handicapovaným spoluobčanům, pokračovat bude široká spolupráce se školami.

Mgr. Hanuš Karpíšek
ředitelPopis cesty do knihovny.
Zpět na úvodní stránku

Tato stránka je pouze starší textová kopie upoutávky na oficiální stránky knihovny. Foto hlavní budovy