Program kulturních pořadů v roce 2006


Prosinec
Úterý 5 prosince se setkání v knihovně nekoná - členská schůze v Jablonci nad Nisou v Hotelu Merkur od 14 hodin. Pondělí 11 prosince - keramická dílna ¨klubovna Žiškova ulice.
Úterý 12 prosince Keramická dílna Klub důchodců Vyšinka.
Úterý 19 prosince Poslední setkání v roce 2006.


Vánoční stromek s dárky pod ním.


Listopad
Pátek 3 listopadu, Sobota 4 listopadu
Seminář dramatické výchovy
Celostátní seminář pro pracovníky dětských oddělení knihoven a ostatní zájemce, kteří pracují s dětmi a mládeží.
Lektorka semináře Hana Langrová Prostory městské knihovny
Začátek v pátek v 17 hodin ukončení semináře v sobotu v 17 hodin.
Pondělí 6.listopadu - středa 22.listopadu
DNY POEZIE
Letos již 8.ročník Dnů poezie je opět věnován nejen všem vyznavačům poezie jako takové, ale má širší smysl oslovit také další zájemce o poezii především z řad dětí a mládeže.
Bližší informace o akci na tel.čísle 736 712 400 Eva Kordová.
Malovaný svět , Poezie a my Cyklus pořadů pod těmito názvy je věnován základním školám od nejmenších školáků až po náctileté středoškoláky.
Dětské oddělení knihovny Začátek vždy v 8 hodin dle dohody se školami.
Nezapomeňte na POETIKU 2006 s recitační soutěží , která se koná ve dnech 16. a 17.listopadu 2006. Těšíme se na všechny recitátory!

Úterý 7.listopadu Zvonky štěstí
Keramická dílna pro nevidomé a zrakově postižené dá možnost klientům Poradenského centra vyrobit si vlastnoručně zvonek štěstí nejen pro sebe, ale také jako budoucí vánoční dárek.
Dílnu povede paní Jana Boudová, která jako zrakově postižená prošla speciálním rekvalifikačním kurzem keramiky.
Srdečně jsou zváni i ostatní zájemci z řad veřejnosti.
Poradenské centrum - sálek knihovny Začátek ve 14 hodin.

Čtvrtek 9.listopadu Nepálem do Indie Cestopisná přednáška ze zajímavé cesty MUDr.Miroslava HOLUBA.
Kulturní sálek knihovny Začátek v 18 hodin.

Sobota 11.listopadu
Vyrábíme ruční papír Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi je zaměřena ekologicky na výrobu papíru z různých přírodních materiálů.. Tato akce je opět součástí celoročního projektu PLANETA ZEMĚ 2006 . Dílnu povede Lada CAPOUŠKOVÁ.
Prostory městské knihovny Začátek v 10 hodin .

Neděle 12.listopadu
VEČER MARTINA HYBLERA
Autorský večer mladého turnovského hudebního skladatele a pianisty a jeho hostů .
Spolupořadatelé večera:
ZUŠ Turnov a Spolek rodáků a přátel Turnova.
Koncertní sál ZUŠ Začátek v 17 hodin.

Pondělí 13.listopadu
Křeslo pro hosta Oblíbený pořad pro obyvatele penziónů bude tentokrát ve znamení autorského čtení Dagmar Landrové z jejího literárního šuplíku.
Klubovna Penzionu v Žižkově ulici Začátek ve 14 hodin

Úterý 14.listopadu
Křeslo pro hosta V pořadu pro obyvatele DD Pohoda vystoupí a své průvodní slovo doplní promítáním diapozitivů RNDr.Zdeněk Mrkáček.
Klubovna DD Pohoda Začátek ve 14 hodin

Středa 15.listopadu
Pohádkový podvečer Listopadový pohádkový podvečer pro rodiče s dětmi je ve znamení pohádky O dvanácti měsíčkách, kterou sehraje loutkařský soubor Spojáček z Liberce.
Kulturní sálek knihovny Začátek v 16 hodin

Pátek 24.listopadu
Putujeme za pověstmi Českého ráje
Pořady o pověstech Českého ráje připravili v rámci projektu podporovaného EU Eva Kordová a Aleš Ressler. Tentokrát nejsou pořady určeny pouze turnovským školám, ale pro jičínské žáky základních škol. Město Jičín je partnerem v tomto projektu, u jehož zrodu stálo Městské informační středisko, odbor cestovního ruchu zastoupený ing. Eliškou Gruberovou. Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně Začátek v 9 hodin

Středa 29.listopadu
Čteme všichni - vypráví jen někdo
Regionální přehlídka vypravěčů, která ukončí celý rok věnovaný spisovateli a pohádkáři Václavu Čtvrtkovi bude zastoupena turnovskými účastníky přímo v Jičíně.
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně Začátek v 10 hodin

  Kulturní střípky :

Dny poezie Listopad je už po osm let hostitelem Dnů poezie. Tato celostátní akce vrcholí vždy kolem 16.listopadu , protože to je datum narození básníka K.H. Máchy. Lidé, kteří tyto akce pořádají chtějí ukázat, že poezie do života člověka patří, že má své vyznavače a své vynikající básniky, recitátory a vyznavače. Poezie je zvláštním vzácným kořením života. Ne každý ji dokáže okusit, ne každý ji dokáže ocenit, ale provází nás našim životem ať chceme nebo nechceme. Někdo ji dokáže vychutnat, někoho dokáže obohatit. Jinému je lhostejná. Ale každému je nabídnuta šance se s ní setkat. Turnov má díky nadšení Vaška Feštra svou POETIKU. Stala se příležitostí pro mladé recitátory ukázat jak je poezie dokáže oslovit. Každoroční galakoncert je lahůdkou nejen pro milovníky poetického slova v rýmech, ale také pro vyznavače kvalitní hudby. Poetika se už stala pojmem a je zařazena do celostátního přehledu akcí Dnů poezie, které jsou podporovány nejen na domácí půdě , ale i v zahraničí. Letošní ročník bude doplněn o pořady Malovaný svět a Poezie a my, které jsem už v minulosti pro turnovské školy připravila. Jsou o poezii pro nejmenší až po dospěláky. Snad budu mít v jejich pořádání šťastnou ruku a osloví alespoň některé účastníky. Věřím , že pořádání takové akce jako jsou Dny poezie má smysl právě v dnešní době, která je hektická, uspěchaná a zdá se poezii málo nakloněná.

Eva Kordová


  Národ sobě II. Glejt tento pamětní upomínat bude do časů budoucích chvíle tyto slavnostní , kdy kameny země naší rodné vkládány s láskou a nadšením vroucím do základů národní knihovny byly. Národ knihovnický toto vykonává na paměť věčnou… Nechť úsilí naše bohulibé jen dobré síly v tato místa přinese.Nechť vzkvétá vzdělanost národa našeho a knihovna tato ať je nositelkou pochodně vzdělanosti do časů budoucích.
   Kámen pamětní do základu položený z bájné hory Kozákova jest. Melafir jméno jeho a skrývá v sobě drahokam - jaspis. Pečeť proslulého Votrubova lomu nese. Knihovnou Antonína Marka města Turnova věnován jest na paměť věčnou.
22.září Léta Páně 2006

   Ze Severu kotliny české, krajiny líbezné i horsky drsné, kameny pamětní přinášíme. Bezděz, hory Lužické , hrdý Ještěd, řeka Jizera , hory Jizerské , bájná hora Kozákov s drahými kameny, velebné Krkonoše a skalní útvary Českého ráje…. To vše je krajina našeho Severu… a kameny z ní vzešlé nechť přinesou pevný základ naší Národní knihovně.
   Kameny Severu - jsou knihou času, jejíž stránky ledovec tisknul vlastním čelem, láva složila ve varhánky jako pod pazourky mořských šelem jež meandr loupí v moréně. Nám celkem nesejde na jméně, když s láskou nás vyjmou ze země.
   Přání
- Knihovno naše národní - Nechť se v tobě promítá odkaz starých písmáků a kronikářů kraje blouznivců - Ať je pestrá Tvoje nabídka knihy jako kvítí v Krakonošově zahrádce - Čtenáři ať zde získají rozhled široký jako pohled z Krkonoš a Kozákova

Říjen:
   Letošní říjen v naší knihovně je ve znamení jubilejního 10.ročníku celostátní propagační akce TÝDEN KNIHOVEN, která se koná od 2.10.- 8.10.2006.
   Letošní motto zní opravdu výstižně pro naše čtenáře a návštěvníky –CESTA DO KNIHOVNY. Je ponecháno zcela na každé knihovně, jak využije tento námět a co vedle tradičních akcí připraví zajímavého.

   Co je cílem opakující se akce Týden knihoven? Upozornit celostátně na práci těchto institucí, na jejich problémy, aktivity a zajímavé projekty. Záleží na každé knihovně , na její invenci, nápaditosti , na jejím pracovním kolektivu, jak bude tato akce vypadat právě v jejich městě či obci. Společné aktivity pro knihovny v Týdnu knihoven jsou vždy dobrovolné a záleží opět na zájmu a osobní míře zainteresovanosti. Tradiční je Knihovnický happening, který se v letošním roce koná v Praze a je opravdu významný. Nese název Národ sobě II /cesta k nové Národní knihovně. Také naše město Turnov , prostřednictvím zástupců městské knihovny, se zúčastní této slavnosti, kde budou za každé zúčastněné místo, popřípadě region, symbolicky položeny základní kameny do základů nové budovy Národní knihovny na Letenské pláni v Praze. Touto slavnostní akcí bude symbolicky zahájen Týden knihoven .

Co chystá Městská knihovna Antonína Marka v Turnově ?

Díky neobyčejné aktivitě paní Evy Kordové je toho opravdu hodně a dovolím si uvést i pořady, které nejsou přímo určené pro zrakově postižené.
Paní Kordové patří velký dík a přejeme jí i všem spolupracovníkům nezdolné zdraví a hodně sil v další práci.


   Týden knihoven 2.října – 8.října 2006
TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
AMNESTIE pro čtenáře za nevrácené výpůjčky knih a časopisů
BEZPLATNÁ REGISTRACE pro nové dětské čtenáře
ANKETA na téma JAKÁ JE MOJE CESTA DO KNIHOVNY ?
PROVÁZKIÁDA ANEB PODEJ RUKU KNIHOVNĚ
VELKÉ ŘÍJNOVÉ ČTENÍ – POCTA K.H.MÁCHOVI


   Pondělí 2.října
Zahájení Týdne knihoven
Provázkiáda aneb podej ruku knihovně
Začátek v 9 hodin dopoledne v prostorách knihovny
Jiří Fixl ilustrátor knih pro děti
Beseda se známým ilustrátorem a spolupracovníkem řady zajímavých osobností ze světa literatury pro děti a mládež. Zároveň bude zahájeno také Velké říjnové čtení z nejoblíbenějších knih dětí i dospělých.
   Dětské oddělení knihovny Začátek v 10 hodin
Výtvarné odpoledne s Jiřím Fixlem Tvořívá výtvarná dílna pro menší i větší děti , rodiče a ostatní zájemce Kulturní sálek knihovny Začátek ve 13 hodin

   Úterý 3.října
To nejlepší z Václava Čtvrtka Uvedení nové knihy z produkce nakladatelství Albatros v rámci roku známého pohádkáře.Beseda se zástupci nakladatelství, prodej knihy se slevou.
Dětské oddělení knihovny Začátek v 10 hodin
Od 14 hodin pravidelné úterní setkání zrakově postižených.

   Středa 4.října
Čteme všichni vypráví jen někdo 3.ročník přehlídky vypravěčů všech možných pohádkových příběhů nejen Václava Čtvrtka, ale na počest známého pohádkáře u příležitosti jeho  95. narozenin. Dětské oddělení knihovny Začátek v 9 hodin

   Čtvrtek 5.října
Cesta do knihovny Exkurze a hodiny informační výchovy pro žáky II.stupně základních škol a studenty středních škol. Prostory knihovny Začátek v 8 hodin

   Čtvrtek 5.října
Co je to památka ? Beseda s dětmi I.stupně základních škol na téma památky a zároveň k výstavě dětských prací na toto téma. Hostem pořadu bude Hana Talli Hlubučková, hlavní koordinátor Mezinárodní konference Památkové péče.
Kulturní sálek knihovny Začátek v 9, 10 a 11 hodin

   Pátek 6.října
Budeme si hrát, budeme si číst Pořad pro děti z MŠ a 1.ˇa 2.očníky ZŠ na motivy oblíbených knížek a pohádek Dětské oddělení knihovny Začátek v 8 hodin

   Sobota 7.října Řezbářská dílna Výtvarná dílna pro děti a rodiče se známým řezbářem Jožkou Čermákem a Lenkou Neumannovou.
Prostory před knihovnou i v knihovně Začátek v 10 hodin

   Pondělí 9.října
Hrad Rotštejn v proměnách času. Pořady pro žáky II.stupně základních škol o jednom z nejstarších hradů Českého ráje. Přednáší Hana Talli Hlubučková.
Kulturní sálek knihovny Začátek v 9, 10 a 11 hodin

   Úterý 10.října
Křeslo pro hosta Co nového v památkové péči Turnova a okolí Pořad a zajímavé setkání s PhDr.Hanou Maierovou, místostarostkou města.
Klubovna Penzionu v ˇŽižkově ulici Začátek ve 14 hodin

   Středa 11.října
Pohádkový podvečer Dračí podzimní pohádka. Hraje divadlo Rolnička z Liberce
Kulturní sálek knihovny Začátek v 16 hodin

   Čtvrtek 12.října
Večer Na Sboře Štastný to člověk Jaroslav Seifert. O básníkově vztahu k Českému ráji přednáší PhDr. Vlastislav Hnízdo. Recitují Eva Kordová a Petr Pešek. Hudební doprovod na flétnu Monika Szantó
Dům Na Sboře Začátek v 19 hodin

   Čtvrtek 19.října
Po prašných cestách Tibetu Cestopisná přednáška MUDr.Miroslava Holuba o jeho zajímavé cestě.
Kulturní sálek knihovny Začátek v 18 hodin

   ŘÍJEN – měsíc stromů :
Pondělí 16.října – pátek 20.října
Náš les
Besedy spojené s poznávací soutěží pro žáky základních škol se konají v rámci akce Planeta Země a k měsíci stromů. Přednáší Mgr. Aleš Hoření, pracovník Správy CHKO Český ráj v Turnově.
Kulturní sálek knihovny Začátek vždy v 8 hodin

   Pondělí 23.října
Stromy kolem nás. Beseda o stromech a jejich významu pro člověka. Přednáší Mgr. Aleš Hoření, pracovník Správy CHKO Český ráj v Turnově.
Klubovna Penzionu v Žižkově ulici Začátek v 10 hodin

Výstavy :


   Památka je když ….
Výstava nejlepších dětských výtvarných prací na téma Památky očima dětí Výstava potrvá do 30.listopadu

Září:
Pokračují pravidelná úterní setkávání a propagace projektu SROP.
Začátek obvykle ve 14 hodin v multifunkční místnosti v suterénu knihovny.
19. září se setkání nekoná z důvodů rekondice.
17. září až 24. září Oblastní rekondice libereckého kraje ve Sloupu v Čechách.
Podrobněji o rekondici.

21. září Benefiční koncert - galakoncert Fokusu Turnov.
Začátek v 19 hodin v městském kině Bio ráj.

Podrobněji o galakoncertu.

Na programy minulé nezapomínáme.Kde nás najdete?

V suterénu nově zrekonstruované multifunkční místnosti
v malebné budově Městské knihovny Antonína Marka v Turnově
Knihovna podrobně.

Zpět = zavřít toto okno.