Prosas - krizová linka

Nové formy poskytování služeb!!!
Telefonní linka, skype, email, icq a facebook pomohou " odborně a aktuálně konzultovat problémy související s postižením a kompenzačními pomůckami.
Pomohou řešit náhlé krizové životní situace.
Pomohou při vyhledávání sociální, právní, pedagogické, zdravotní a psychologické pomoci.
Konzultace v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění v celé ČR.
Pomůže osamělým klientům zprostředkovat sociální kontakt s okolním světem.
Pomůže zprostředkovat další sociální služby a ostatní aktivity sdružení - asistenční služba, chráněná pracovní dílna, rehabilitační a rekondiční pobyty, dětské tábory…
Neváhejte! Nebojte se! Volejte! Pište! Chatujte!
Kontaktujte nás jakýmkoliv pro vás nejbližším způsobem a my vám rádi pomůžeme!!

Provoz každý všední den 8 - 17h
Telefonní linka 235 513 111
Skype "krizovalinkaprosaz"
Email tki@prosaz.cz
Icq krizova linka Prosaz (618366675)
Facebook "krizová linka Prosaz"
www.prosaz.cz

Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením Kodymova 2526, Praha 5