Ray ultrazvuková navigační pomůcka

   Tato pomůcka využívá ultrazvukové vlny a vyhodnocením jejich odrazu od překážky lze i poslepu vnímat okolí, podobně jako to dělají netopýři.
Pomůcka má výstup vibrační, který méně ruší akustickým zvukem, nebo zvukový, který je přesněji vnímatelný, ale více ruší vnímání okolních zvuků.
Přístroj má i konektor, který vypadá jako na sluchátka, ale ta by musela být s regulací hlasitosti, jinak by je mohl použít jen silně nedoslýchavý člověk.
Z návodu se dozvíte, že to je konektor pro propojení s dalším Ray, pro mód žák - učitel.

   Popis přístroje:
Ray má tvar většího trochu sploštělého doutníku. V přední seříznuté straně je v rozích vysílač a přijímač ultrazvuku a mezi nimi čidlo pro indikaci světla. Na ploché delší straně jsou dvě tlačítka, číslo 1 blíže k čidlům a číslo 2 blíže k zaoblenému konci s odepinatelným poutkem na krk. Na levém boku je 3,5 milimetrový konektor jack pro sluchátka.
Na spodní straně je těsně u poutka odnímatelné víčko a pod ním dvě mikrotužkové baterie.

   Popis funkcí:
Přístroj zapneme současným přidržením obou tlačítek dokud se neozve.
Přístroj je spuštěn v módu vibrační indikace pro vzdálenost 2,5 metru. I při nekonečné vzdálenosti překážky přístroj periodicky vibruje s asi sekundovými intervaly. Pokud se předmět nachází blíže než 2,5 metru, začnou se vibrační rázy úměrně vzdálenosti zrychlovat. Maximální rychlost vibrací je od 15 cm.
Zmenšení citlivosti je možné krátkým stiskem tlačítka číslo 2. Přepnutí je indikováno dvěmi pípnutími. V tomto módu je znatelné zrychlování rázů vibrací asi od 1,5 metru. Opětovným stiskem tlačítka 2 se ozve jedno pípnutí a přepne se na možnost indikace na větší vzdálenost.
Při prohledávání terénu podobně jako to děláme s bílou holí, jsou změny vibračních rázů závislé na překážkách. Ray indikuje i slabé větvičky ve vzdálenosti asi 20 cm.
   Přepnutí do zvukového módu:
Při zapnutém přístroji krátce stiskneme tlačítko číslo 1. Zvuková indikace je o něco přesnější. Přepínání citlivosti je u zvukového módu stejné, tedy krádkým stiskem tlačítka 1. Indikace na delší vzdálenost jedno pípnutí, kratší vzdálenost dvě pípnutí.
   Indikace světla.
Při zapnutém přístroji držíme tlačítko 2. Pokud jsme v módu vibrací bude indikace světla vibrační.
Ve zvukovém módu bude indikace světla zvuková.
Ve vibračním módu je znát určitá setrvačnost a zpoždění.
   Vypnutí přístroje:
Je automatické, pokud se 1 minutu v dosahu čidel nic nehýbe, nebo stiskem prvního, případně dle návodu přidržením obou tlačítek, kdy se ozve vypínací trylek.
Pokud se ozve tento zvuk a Ray se vypne, jsou vybité baterie.

Ray má ještě módy žák, učitel a opětovné vrácení do módu limitované signalizace.
Do módů žák, učitel se dostaneme dlouhým přidržením obou tlačítek.

Rozměry přístroje:
12 krát 2,9 krát 1,9 centimetru
hmotnost 60gramů
úhel vyhodnocování: 30°
Napájení dvě mikrotužkové baterie (AA) 1,5 voltu
Ray pracuje spolehlivě i na nabíjecí baterie 1,2 voltu
Výrobce Caretech Rakousko (vyrábí i osvědčený Colortest.)

Naskenovaný český manuál.
Originální manuál zaslaný z Caretecu.
V českém manuálu chybí: Pokud zjistíte, že je Vám neustálé signalizování nepříjemné, můžete si zvolit režim, ve kterém Ray, když nevidí, žádné překážky, tak nevydává žádný signál. Chcete-li do tohoto režimu, postupujte stejně jako v režimu učitel - žák. Když zapnete přístroj podržením obou tlačítek, uslyšíte první "Matt Klein" Jingle studenský režim, jingle Beethoven Jingle pro učitelský režim, a pak se Star Wars následují 3 vibrace. a pro potvrzení úspěšné změny, krátké pípnutí a můžete pustit tlačítka .
Nyní je nastaveno, že jednotka když nic není v dosahu, je zcela v klidu. Jednotka si zapamatuje toto nastavení, i když je vypnutá. Jakmile jsou baterie z přístroje vyjmuty, Ray toto nastavení vymaže z paměti.
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li zjistit, zda je zařízení aktivní - a bez signalizačního režimu, můžete jednoduše vypnout a znovu zapnout. Když uslyšíte po zapnutí melodie, vibrace a pak krátké pípnutí, víte, že tento režim je aktivní. Pokud uslyšíte jen pípnutí nebo vibrace, je tento režim neaktivní. Pokud Ray je v provozu, můžete zkontrolovat režim snadno mávnutím rukou před senzory, Ray překážku zasignalizuje. Pokud naopak v dosahu několika metrů není nic, nevydává žádnou signalizaci.

   Výhody:
Ray je lehký a dobře padne do ruky.
Provedení, podobně jako u Colortestu, je precizní.
Citlivost senzorů je dostatečná.

   Nevýhody:
Nelze regulovat sílu vibrací, ani hlasitost.
S přístrojem nelze spolehlivě rozeznat schody, natož nerovnost terénu.
Indikace světla není zcela lineární a vibrační indikace má zpoždění.
Plastická karabinka u popruhu na krk vypadá solidně, ale spolehlivá není.
Pozor konektor, který vypadá jako na sluchátka, by dával do sluchátek příliš silný signál.
Přiložený návod není dobře přeložen a jak jsem po diskuzi s výrobcem zjistil, chybí v něm návod na přeprogramování do optimální funkčnosti!

   Závěr:
Výrobek je vyroben kvalitně. Vyhodnocení je pokud přístroj zapneme dle návodu, zvoleno neprakticky.
Zde bych rád poděkoval Marku Sikorovi ze združení Eye-T, s jehož překladem výrobce konečně pochopil co požaduji a odepsal, že pro optimální funkci přístroje je třeba obě tlačítka držet tak dlouho až odezní všechny melodie, což trvá 10 sec a Ray pak funguje optimálně.
Výrobce preferuje výukový mód, kdy by "učitel" měl nejprve uživatele zacvičit a teprve pak může uživatel využít poslední praktický mód.
Ray se tak řadí mezi složitější kompenzační pomůcky a uživatel by pro optimální využití, měl být zaškolen. Nebo mít k dispozici originální manuál od výrobce. :-)

V této souvislosti připomenu nedokončený

Projekt Ven ze tmy


Ray lze objednat v Tyflopomůckách