Zrakové handicapy - kompenzační pomůcky.


Krátké video o tom, jak vymoženosti techniky umožňují nevidomým pracovat.

Nevidomí a těžce zrakově postižení uživatelé.
   Do této skupiny řadíme uživatele, kteří se na monitoru nemohou na svůj zrak spolehnout vůbec. Jedná se o osoby s úplnou ztrátou zraku a osoby se zbytky zraku.

   Nevidomí nejsou schopni vnímat vizuální obsah monitoru. Ačkoli někteří z těchto uživatelů mají zbytky zraku, není to dostačující pro orientaci, ovládání a práci s počítačem. Pokud tedy chceme takto handicapovanému uživateli podat sdělení prostřednictvím programu, či webových stránek, nemůžeme volit vizuální formu.

   V případě, že je program, či www stránka vytvořena nepřístupnou formou tak, že je plně závislá na vizuálním přenosu, nevidomý člověk ji nemůže použít. Je tedy důležité, aby programy a stránky byly nevidomým přístupné, protože právě pro tento typ uživatelů je zvlášť internet významným prostředkem a může jim v mnoha případech usnadnit život.

Pomůcky pro nevidomé a těžce zrakově postižené uživatele.

   Navzdory ztrátě zraku mohou nevidomí používat i internet, protože mají k dispozici rozsáhlé možnosti kompenzačních pomůcek. Tyto technologie korigují handicap ztráty zraku a snaží se, aby měl člověk při práci s počítačem a internetem podobné možnosti jako každý běžný uživatel.

   Nevidomý a těžce zrakově postižení uživatelé používají při práci s počítačem a internetem:

   Z uvedených dvou bodů vyplývá, že nevidomí uživatelé monitor a myš nepoužívají. Neznamená to, že by nebyli schopni myší pohybovat nebo kliknout, ale že nevědí, kde se kurzor myši pohybuje nebo kde zmáčknout tlačítko myši, jelikož nevidí kurzor na monitoru. Jsou tedy odkázáni na zmíněné kompenzační pomůcky.

1) Hlasový výstup (Odečítač obrazovky)

   Hlasový výstup je důležitým výstupním zařízením, které nevidomému uživateli zpřístupňuje celé softwarové prostředí osobního počítače a interpretuje i obsah webových stránek.

   Hlasový výstup se skládá ze speciálního programu nazvaného odečítač obrazovky a hlasového syntezátoru. Pokud je odečítač obrazovky spuštěn, je prostřednictvím hlasového syntezátoru text zobrazený v aktuálním okně nebo dialogu převáděn do zvukové podoby a následně pomocí zvukové karty a reproduktorů nebo sluchátek interpretován uživateli formou syntetického hlasu.
   Spolu se zvukovým výstupem lze využít i výstupu odečítače obrazovky na braillský řádek.

   Hlasový výstup se skládá z:

   Hlasový výstup dokáže mnohem více než jen interpretovat holý text webových stránek. Dokáže také rozpoznat sémantické vyjádření textu pomocí jazyka HTML. To znamená, že dokáže rozpoznat například nadpis od odstavce nebo odkazu, a dokonce i interpretovat alternativní text ke grafickým elementům stránky (pokud je samozřejmě alternativní text definován). Rozsah funkcí je závislý na použití konkrétních typů odečítačů obrazovky.

   Mezi nejpoužívanější odečítače obrazovky patří JAWS, Window Eyes, ZoomText a mnoho dalších programů v kombinaci s klasickým grafickým webovým prohlížečem. Podrobněji s trochou historie.

   Někteří nevidomí uživatelé upřednostňují textové prohlížeče jako je Lynux, namísto prohlížečů s grafickým rozhraním.

Stále oblíbenější se také stává volně šiřitelný odečítač NVDA, včetně hlasu Espeak a další oblíbený softvare, který je zdarma.
Balík programů Freeasistent ke stažení.

   ukázky ozvučení a syntetické hlasy.
Praktické ukázky ozvučení.
Hlasové ukázky, verze pro Internet Explorer.
Práci urychlí znalost klávesnice a klávesových zkratek.
Skolanet.cz - užitečné prográmky ke stažení.
DataTresorDisc. archivační DVD+R - životnost 160 let.
Parametry a porovnání braillských řádků.
Podrobněji k problematice kompenzačních pomůcek.
CAPTCHA - kód v obrázku i pro nevidomé.

Pravidla pro tvorbu přístupného webu.Vaše IP adresa je: 54.163.22.209
Další informace o Vašem providerovi, IP adrese a prohlížeči.

Od začátku roku 2007 byla tato stránka 9057 krát navštívena.