Vzdělávání zrakově postižených

Projekt SROP.

Vhodné pracovní činnosti pro zrakově postižené.


   Díky větší vstřícnosti naší společnosti k handicapovaným, se možnosti vzdělávání zrakově postižených zlepšili. Studentům přináší také značné ulehčení rozvoj digitálních technologií.
Dnes se již na většině škol umožňuje integrace handicapovaných, ikdyž čím více se škola na tuto oblast specializuje, tak tím lepší podmínky studenti mohou mít.
Nejdále je v tomto směru patrně Masarykova univerzita v Brně.

Vzdělávání zrakově postižených s podporou Střediska Teiresiás v Brně.
Masarykova univerzita z pohledu nevidomé studentky.

Centrum podpory studia zrakově postižených na ČVUT v Praze.

Centrum podpory studia zrakově postižených na Universitě Karlově v Praze.
Osobní asistence na Univerzitě Karlově v Praze.
Mediatéka pro zrakově postižené studenty.

Tyflopedický kabinet při katedře Pedagogické Fakulty Univerzity v Hradci Králové.

Škola pro zrakově postižené Praha 2, Náměstí Míru 19.

Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené Plzeň.

Poradna pro studenty s handicapem.

Zrakové postižení - Internetporadna.

Kam po maturitě, adresář vysokých škol.


Problematice zrakového postižení se věnují již mateřské, základní i střední školy a učiliště.
 Speciální mateřská škola při dětském centru Turnov
Kosmonautů 1641, 511 01 Turnov Tel.: 481 322 602
Sluníčko Turnov - pro děti od 2 do 15 let.
Speciálně pedagogické centrum Turnov.
Integrace ZP postižených dětí mnohdy vyžaduje vyškolené osobní asistenty.
Konkrétní informace pro Turnovský region -info@vctu.cz nebo tel. 736662998

Pedagogicko psychologická poradna Semily.

 Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené Liberec
Tyršova 1, 460 01 tel.: 482 710 33

Mateřská a základní škola Jaroslava Ježka.

Speciální Mateřská škola a pedagogické centrum pro zrakově postižené děti v Hradci Králové.

Mateřská a Základní škola pro zrakově postižené Plzeň.

Mateřská škola pro zrakově postižené v Českých Budějovicích.

Základní škola pro zrakově postižené prof. V. Vejdovského v Litovli.

Gymnázium a Střední obchodní škola pro zrakově postižené Praha.

Brněnské střední školy pro zrakově postižené.

Centrum zrakových vad Motol.

Kafira - vyrovnávání příležitostí občanů se zrakovým postižením.

Více na IS BraillNet - školy.

Školy pro hluchoslepé.

Nešťourej se v nose (aneb Etiketa pro děti, formou hry)
Didaktické pomůcky i pro leváky.

Další odkazy.

Počítače a různé elektronické pomůcky studium velice usnadní.
Práce a zábava na počítači s ohledem na naše zdraví.

Ani s mobilním telefonem, který je ozvučen není zrakově postižený handicapován.
Tyflopedický lexikon jmenný.
Regionální vzdělávání SROP.
Buď připraven.

Zpět = zavřít toto okno.